Domov je mnohem víc než pokoj nebo apartmán v hotelu, kam hosté přicházejí, po čase odcházejí a vzpomínky se nechají shrnout do několika fotografií nebo sekvence videa. Obálkou domova není několik zdí, pár oken, dveří a zvonek. Měl by to být otisk vkusu a duše těch, kdo v něm bydlí. A právě takové domy, domky i domečky se snažíme pro své zákazníky vytvářet.

Domky

Na stránkách pracovali: Kateřina a Petr Žaludovi

 Keywords: Ing. Marta Kráčmerová, Projekce Vlašim, Projektanti Vlašim, Projekce Benešov, Projektanti Benešov, Domy Vlašim, Domy Benešovsko, Rodinné domy Vlašim, Dorkas, Dorkas-projekce, Rodinné domy, Projekty, Projekty Střední Čechy